Avloppsgrodor


Filigrangroda

Prefabricerade avlopp på filigran är den vanligaste byggmetoden. Vid gjutning minimeras risken att avloppen rör sig om man använder sig av Knappens förtillverkade avlopp. Här behövs inga o-ringsmuffar som kan röra sig eller kanske rent av glida isär. En effektiv och säker metod. 


FOTGRODA

Ingjutning av avlopp på betongfabrik blir allt vanligare. Här gäller det att vara extra noggrann då planering/projektering av avloppen måste passa såväl betongplatta som montering i schakt. Tillsammans med plattkonstruktören omvandlar Knappens ritningar innan produktion. Vi tillverkar avloppen med påsvetsade distanser på avloppens undersida, vilket gör att när avloppen monteras i betongformen har de anvisade fall. 


Undertaksgroda

Ljuddämpade avlopp i plast är lätt att hantera och installera. För att göra monteringen så enkel som möjlig monterar vi en fäst-/gjutplatta som gör att Du skjuter fast avloppet i taket med en bultpistol. Plattan utgör också en gjutform som gör det effektivare även för byggentreprenören. 

 

 

Rot-start (Del-prefab)

Det vi menar med ROT-start är muff, platta och böj; delar av undertaksgroda. Det fina med detta är att man på ett enkelt sätt kan få en utgångspunkt och rikta in ROT-starten mot lösdelar för avlopp. Infästningsplattan fyller två viktiga funktioner; för det första fäster den utgångspunkten och gör att du kan arbeta med två händer för att passa in övriga delar, för det andra så fungerar den som en gjutplatta, dvs att det bara är att fylla på med betong när ROT-starten är monterad med lösdelar i undertak. På Knappens prefabricerade undertaksgrodor sitter ROT-starten redan fastsvetsad och fall och svep installeras då enkelt med båda händerna fria. Den kan även levereras med förmonterad brandstrypare.

Rotstart GIF.gif